Contoh Mubtada Tanda Rafa' (Isim Mu'rab)

Peran rafa' pada isim antara lain mubtada dan khabar. Begitu pula setiap isim yang mengikuti isim marfu'. Isim mu'rab adalah kata yang harokat akhirnya dapat berubah-ubah.

a. Mubtada atau subjek

1. Mubtada isim rafa di awal kalimat

Contoh

الذهب معدن

adz-dzahabu mu'dinun

Emas itu meleleh.

*Tanda rafa' pada mubtada adz-dzahabu adalah dlammah.

*Mubtada dan khabar merupakan sebuah pola kalimat. Jadi, jangan sampai diartikan seperti frase, misal emas yang meleleh, tapi emas itu meleleh; bukan Ahmad yang cerdas, tapi Ahmad itu cerdas.


القاضيان يحكمان بالعدل

alqhodiyani yuhkimanin bil'adli

Kedua hakim itu menghakimi dengan adil.

*Mubtada: alqhodiyani, tanda rafa': alif lam karena alqhodiyani termasuk mutsanna (dua).

*Jika mubtada mutsanna, maka khabar harus mutsanna.


الّاعبون متنافسون

al-la'ibuna mutanafisuna

Para pemain itu saling berlomba.

al-la'ibuna merupakan mubtada yang dirafakan dengan huruf waw dalam bentuk jamak mudzakar salim.الشركاء متّفقون

 asy-syurokau muttafiquna

Para peserta itu sepakat.

syurokau merupakan mubtada yang dirafakan dengan sakal dlammah dalam bentuk jamak taksir.الممرّضات رحيمات
almumarridhotu rohimatun

Para juru rawat itu sangat sayang.

almumarridhotu merupakan mubtada yang dirafakan dengan sakal dlammah dalam bentuk jamak muannats salim.

Ni'mah 34/


Baca Juga:

Contoh Mubtada Khabar dan Definisi

Contoh Mubtada Khabar: Mufrod, Mutsanna, Jamak


Comments