Contoh Kalimat Mubtada Khabar dan Definisi


Pengertian Mubtada dan Khabar

Mubtada adalah isim yang dibaca rafa' yang terhindar dari amil lafzhi. Sedangkan Khabar adalah isim yang dibaca rafa' yang disandarkan pada mubtada.

Definisi lain, mubtada adalah isim marfu' yang berperan sebagai pokok kalimat, sedangkan khabar atau khobar adalah isim marfu' yang menjelaskan tentang mubtada. Istilah saya, khabar merupakan penjelas dari Mubtada.

1. Mubtada dan khabar sama-sama harus berharkat dlammah.

2. Jika mubtada mufrad, maka khabar harus mufrad. 

3. Jika mubtada mudzakar, maka khabar harus mudzakar.

4. Mubtada harus ma'rifah, seperti diawali alif lam, nama orang, tempat, isim yang berfungi sebagai isyarat.

5. Khabar boleh isim ma'rifah, boleh nakirah.

 

Contoh Mubtada dan Khabar

احمد قائم

Ahmad qoimun

Ahmad berdiri


احمدان قائمان

Ahmadani qoimani

Dua Ahmad berdiri

 

احمدون قائمون

Ahmaduna qoimuna

Ahmad-Ahmad berdiri (Ahmadnya lebih dari dua orang)

 

Dari contoh di atas, Ahmad, Ahmadani, dan Ahmaduna termasuk mubtada, sedangkan qoimun, qoimani, dan qoimuna termasuk khabar.

 

الطبيب جالس

ath-thobibu jalisun

Seorang dokter (laki-laki) duduk.


الطبيبان جالسان

thobibani jalisani

Dua orang dokter (laki-laki) duduk 


الأطباء جالسون

al athibau jalisuna

Para dokter (laki-laki) duduk.


الطيار ذكي

ath-thoyaru dzakiyun

Seorang pilot itu cerdas.


الطياران ذكيان

ath-thoyarani dzakiyani

Dua orang pilot itu cerdas


الطيارون أذكياء

ath-thoyaruna adzkiyau

Para pilot itu cerdas


Apa Yang Dimaksud Khabar Muqoddam dan Mubtada Muakhor?

Adalah mubtada diletakkan setelah khabar. Sedangkan contoh-contoh di atas pada awal tulisan ini, mubtada terletak di awal kalimat atau sebelum khabar.

Contoh khabar muqoddam:

على المنضدة كتاب

'ala almindhodati kitabun

Di atas meja ada buku.


على الشجرة طائر

'ala asy-syajaroti thoriun

Di atas pohon ada burung.


في الكهف ثعبان

Fil alkahfi tsu'banun

Di dalam goa ada ular.

 

Mubtada Muqoddam dan Khabar Muakhor

Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, pola ini yang sering saya jumpai. Saya coba ubah dari contoh khabar muqoddam:

كتاب على المنضدة

kitabun 'ala almindhodati

Buku ada di atas meja.

 

طائر على الشجرة

thoriun 'ala asy-syajaroti

Burung ada di atas pohon.

 

 ثعبان في الكهف

tsu'banun fil alkahfi

Ular ada di dalam goa.

 

Khobar Bentuk Jumlah Fi'liyah: Mufrod, Mutsanna, Jamak

 صياد سبح

shoyadun sabaha

Seorang nelayan telah berenang.


صيادان سبحا

shoyadani sabaha

Dua orang nelayan telah berenang.

 

 صيادون سبحوا

shoyaduna sabahu

Para nelayan telah berenang.

 

Khabar Mufrod

القرد تسلق

alqirdu tasalaqo

Seekor kera memanjat

 

القرد ركض

alqirdu rokadho

Seekor kera berlari.


السنجاب قفز

alsinujabu qofaza

Seekor tupai melompat.

 

السنجاب لعب

 alsinujabu la'ibu

Seekor tupai bermain.


هو لعب

huwa la'ibu

Dia (laki-laki) telah bermain.


Khabar Mutsanna/Tatsniyah 

هما لعبا

huma la'iba

Mereka berdua (laki-laki) telah bermain

 

 ولدان لعبا

waladani la'iba

Dua orang anak (laki-laki) telah bermain.


Khabar Jamak

هم لعبوا

huma la'ibu

Mereka telah bermain.


الأولاد لعبوا

alauladu la'ibu

Anak-anak (laki-laki) itu telah bermain.


Baca juga: Contoh Mubtada Khabar Dalam Bentuk Mufrod, Tatsniyah, Jamak


Comments